COM.TR, BİZ.TR VE İNFO.TR İÇİN BELGELER

TR Alan Adı Tescil Formu

Aşağıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini göndermeniz yeterli olacaktır. Ad-soyad.com.tr için, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi, Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi,

1-) Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,

2-) Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi",

3-) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi"

4-) İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,

5-) Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",

6-) Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",

7-) Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",

8-) Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi"

9-) Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış izin belgesi,

10-) Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,

11-) Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",

12-) İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",

13-) Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi, Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,

14-) Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",

15-) Süresiz ve kesintisiz canlı yayınlar için, yayının aslı,

16-) İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",

17-) Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.

18-) Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"

19-) Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"

20-) Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"

1-) GOV.TR

1.1-) Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesinin ya da

1.2-) "Alan Adi Tahsis Formu"nun yetkili kisi tarafindan, imzali ve kaseli olarak gönderilmesi gerekmektedir."

2-) EDU.TR

2.1-) Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesinin ya da

2.2-) "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak gönderilmesi gerekmektedir. 

3-) TV.TR

3.1-) Alan adının tahsisi için başvuran kişi ya da kuruluş tarafından başvurunun ayrıntılarını (program, kanal ismi, yayın tarihi vb.) içeren bir dilekçenin -kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

4-) POL.TR

4.1-) Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak emniyet teşkilatının Emniyet Genel Müdürlüğü imzalı kaşeli onay belgesinin ya da

4.2-) "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak gönderilmesi gerekmektedir.

5-) BEL.TR

5.1-) Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ya da

5.2-) "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak gönderilmesi gerekmektedir.

6-) AV.TR

6.1-) Avukatlık bürosu/avukatlık ortaklığı adına alan adı tahsisi için başvurulması halinde başvuran kişinin dışında avukatlık bürosunda/ortaklığında çalışan diğer kişilerin, TBB İnternet sitesinde yer alan “av.tr Alan Adı Başvuru Formu”na TC kimlik numaralarının eklenmesi gerekmektedir.

7-) ORG.TR

7.1-) Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının iletilmesi gerekmektedir.

7.2-) "Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.

8-) K12.TR

8.1-) Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, ya da "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak gönderilmesi gerekmektedir.

8.2-) Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi'nin gönderilmesi gerekmektedir.

9-) WEB.TR / GEN.TR

9.1-) Bu alan adlarının kaydı esnasında her hangi bir belge istenmemektedir.

10-) NET.TR

A-) Başvuran Firma ise;

10.A-) İdari sorumlu değişiklik formu (kaşeli imzalı), İmza sirküleri, Yer sağlayıcı faaliyet belgesi.

B-) Başvuran Şahıs ise;

10.B-) İdari sorumlu değişiklik formu (kaşeli imzalı), Kimlik fotokopisi, Yer sağlayıcı faaliyet belgesi